Burneng (Thailand) vs Zheng Zhaoyu 郑召玉 (China) – Kunlun Fight Kickboxing

Wautom thank you for reading ...